Stichting Copper heeft tot doel de onderlinge verbondenheid van de oud-medewerkers van de huidige politie eenheid Rotterdam te behouden, te bevorderen en te verstevigen. Dit wordt gedaan door elkaar te informeren via Copper en deze website, alsmede door het organiseren van allerlei activiteiten, zoals boottochten, bowling, bingo, informatiemiddagen met specifieke onderwerpen en excursies.

De politie eenheid Rotterdam is gevormd door de voormalige regionale politiekorpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Voor 1993 waren er binnen het gebied meerdere gemeentelijke politiekorpsen en de districten Dordrecht en Den Haag van de rijkspolitie. 

Colofon:

Voorzitter Dirk van der Zee (tel. 06 29 43 71 19)
Vicevoorzitter Wim van Wijnen (tel. 06 16 00 50 23)
Secretaris Piet Mol (tel. 06 22 33 01 75)
Penningmeester en ledenadministratie Fred van der Ploeg (tel. 06 54 62 06 60)
Tweede penningmeester Kees Snoey (tel. 06 13 26 29 85)
Eindredactie Copper Wim de Rooij (tel. 06 23 77 69 69)
Lief en leed Anke Verschoor (tel. 06 43 09 40 20)

Redactie nieuwsbrief en website:

Alle Wielenga - Hennie Hagestein - Gijs Herwig - Wim de Rooij (eindredacteur) - Gerrit Schinkel.

De redactie is via de mail bereikbaar.