Stichting Copper heeft tot doel de onderlinge verbondenheid van de oud-medewerkers van de huidige politie eenheid Rotterdam te behouden, te bevorderen en te verstevigen. Dit wordt gedaan door elkaar te informeren via Copper en deze website, alsmede door het organiseren van allerlei activiteiten, zoals boottochten, bowling, informatiemiddagen met specifieke onderwerpen en excursies.

De politie eenheid Rotterdam is gevormd door de voormalige regionale politiekorpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Voor 1993 waren er binnen het gebied meerdere gemeentelijke politiekorpsen en de districten Dordrecht en Den Haag van de rijkspolitie. 

Colofon:

Voorzitter Cees van Dijk (tel. 06 41 69 29 27)

Vicevoorzitter Julia Dekker (tel. 06 25 53 04 65)

1e Secretaris Kees Vos (‭tel. 06 20 91 92 32‬)

2e Secretaris Gert Versluys (tel. 06 51 06 46 19‬)

1e Penningmeester Edward van Campenhout  (tel. 06 21 48 40 85)

2e Penningmeester Cees Schaap (tel. 06 43 06 24 93)‬  Ook coordinator vervoer !

Ledenadministratie Els Boes - van Brakel (06 24 90 15 68)

Eindredactie website en magazine Wim de Rooij (tel. 06 23 77 69 69)

Activiteiten Anke Verschoor (tel. 06 43 09 40 20)

Lief en Leed Marja Terhoeve (tel. 06 46 65 50 53)

Redactie nieuwsbrief en website:

Hennie Hagestein - Sjors Los - Gerard Mouwen - Wim de Rooij (eindredacteur) - Gerrit Schinkel.

De redactie is via de mail bereikbaar.