door Theo Prenen en Ruud Meijer

 

Van de redactie van de nieuwsbrief ‘Copper’ kregen wij het verzoek of wij artikelen wilden schrijven over de hedendaagse politieorganisatie. Specifiek werd gevraagd of wij over de nieuwe werkwijze van de DHV en de RRD (namen die overigens niet meer worden gebruikt) wilden schrijven. Graag voldoen wij aan dit verzoek, maar nemen de vrijheid het gedane verzoek ruimer te interpreteren.

 

Wij vinden het een uitdaging om een inzicht aan de lezer te geven van de nieuwe politieorganisatie, die gebouwd is op de fundamenten van de oude politieorganisatie waaraan wij allen onze bijdrage hebben geleverd. Een nieuwe organisatie die er op de tekentafel op zich duidelijk uitziet, maar die in de dagelijkse uitvoering voor een toeschouwer er uitziet als een pan gekookte spaghetti: “Bij de start een overzichtelijke hoeveelheid harde pasta-stengels. Na het koken voor een buitenstaander een ogenschijnlijke onontwarbare kluwen aan slierten." Wij gaan in proberen in een reeks van artikelen deze kluwen te ontwarren.

 

Wij hebben wat oude contacten aangeboord en op eind juni hadden wij een eerste afspraak met de commissaris van politie Alex van de Plas, in zijn functie als Change-manager bij de landelijke portefeuillehouder ‘Ondermijning’. Vervolgens hebben wij half juli in het politiebureau Spijkenisse een gesprek gehad met Carla Aarnoudse, districtschef. Carla was zeer enthousiast over het initiatief en had er met Arjan de Zwart over gesproken. Arjan de Zwart wilde ook graag met ons in gesprek. Afgesproken werd dat Carla en Arjan, respectievelijk verantwoordelijk voor de ontwikkelportefeuille ‘Blauw’ en ‘Opsporing’ binnenkort met ons verder in gesprek zouden gaan. Vervolgens kregen wij van Carla een ongelooflijke hoeveelheid aan informatie en afkortingen over ons uitgestort. Daarmee het beeld bevestigend dat de hedendaagse politieorganisatie behoorlijk ingewikkeld in elkaar steekt.

 

Al pratend met Carla Aarnoudse kristalliserende er steeds duidelijker onderwerpen uit, die zich bij uitstek lenen voor artikelen in het nieuwsblad van "Copper", zoals onder andere:

1.    De start van de reorganisatie. Van de oorspronkelijke ‘hark’ naar de nieuwe ‘hark’.

2.    Een gesprek met een nieuwe talentvolle student en een ervaren collega. Hoe kijken zij naar de oude en nieuwe organisatie.

3.    Hightech criminaliteitsbestrijding.

4.    Ondermijning: de bijl aan de wortels van onze democratische rechtsstaat

5.    De nieuwe politieopleiding, diversiteit in niveaus en zij-instroom, de enorme noodzakelijke aanwas van nieuwe collega's.

6.    Het hedendaagse politiewerk onder invloed van de social media.

7.    De politie in "Corona-tijd".

8.    Een kijkje in de keuken van het ingrijpend verbouwde bureau in Hellevoetsluis dat volgens Carla, qua techniek en infrastructuur het modernste politiebureau van Nederland is.

9.    Een gesprek met de nieuwe eenheidshef Fred Westerbeke.

 

De enthousiaste reacties van Alex van de Plas en Carla Aarnoudse/Arjan de Zwart geven blijk van een trots op de politieorganisatie. Een trots die aanstekelijk op ons inwerkt en de komende maanden zal resulteren in een reeks interessante artikelen.